alexander jeugd met tshirt2.png
“Als de basis niet goed is, geraak je nooit verder. Het is onze plicht om te veranderen. Res Non Verba”
- Alexander Seghers
Wat zijn de alternatieven voor fossiele brandstoffen?

Wat zijn de alternatieven voor fossiele brandstoffen?

Het begrip alternatieve energie kunnen we omvatten als alle energievormen verschillend van de klassieke energievormen namelijk fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie), nucleaire brandstoffen, en grootschalige waterkracht.

Met hernieuwbare energie bedoelen we energievormen waarvan het verbruik geen enkele invloed uitoefent op de beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld zonne-energie gaat de zon niet uitputten.

Groene energie wil zeggen energie die geen of een zeer kleine nadelige invloed heeft op het milieu.

En tenslotte duurzame energie, dit is een samenstelling van hernieuwbare en groene energie. Wat wil zeggen dat er energie kan verbruikt worden zonder de voorraden te schaden en tevens een kleine of geen nadelige invloed heeft op het milieu.

Lees meer...

Inspirerende muziek

Inspirerende muziek

Achteruitgang biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met menselijk welzijn

Achteruitgang biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met menselijk welzijn