alexander jeugd met tshirt2.png
“Als de basis niet goed is, geraak je nooit verder. Het is onze plicht om te veranderen. Res Non Verba”
- Alexander Seghers
VLM sinds 2011 bezig met sensibilisering bodemerosie

VLM sinds 2011 bezig met sensibilisering bodemerosie

Bodemerosie is één van de belangrijkste bodemdegradatieprocessen in Vlaanderen, naast bodemverdichting en bodemafdichting, het verlies van bodemorganische stof en grondverschuivingen. De bestrijding van bodemerosie vormt de speerpunt van het bodembeschermingsbeleid in Vlaanderen. Het vermijden of beperken van bodemerosie draagt niet alleen bij tot het behoud van waardevolle, vruchtbare teelaarde, maar zorgt ook voor een vertraagde afstroming van water in heuvelrijke gebieden. Tien jaar na de goedkeuring van het eerste ‘Erosiebesluit’ beschikken de meeste erosiegevoelige gemeenten over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, waarin knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht. Dit resulteert in het aanleggen van kleinschalige erosiebestrijdingswerken door gemeenten en het afsluiten van beheerovereenkomsten erosiebestrijding tussen landbouwers en de Vlaamse Landmaatschappij.

Naar brochure Erosie in Vlaanderen - samen werk maken van erosiebestrijding

Op 12 miljoen hectare in EU spoelt vruchtbare aarde weg

Op 12 miljoen hectare in EU spoelt vruchtbare aarde weg